fbpx

Όροι
& Γενικές Παρατηρήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το προβλεπόμενο κόστος είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά ποσοστό 10% για τις εργασίες και κατά 20% για τα ανταλλακτικά λόγω απρόβλεπτων εργασιών που θα παρουσιαστούν κατά την εξέλιξη.

2. Με το πέρας των τριών μηνών η εταιρεία έχει το δικαίωμα αύξησης έως και 20% της αρχικής κοστολόγησης.

3. O πελάτης υποχρεούται να υποδείξει τυχόν παλαιότερη κοστολόγηση. Σε περίπτωση μη υπόδειξης ισχύει η νέα κοστολόγηση.

4. Ο πελάτης αναθέτει στην εταιρεία την εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν ή τυχόν πρόσθετων αναγκαίων εργασιών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής του οχήματος.

5. Η παράδοση του αυτοκινήτου από το συνεργείο με παράλληλη τεχνοοικονομική ενημέρωση γίνεται μέχρι τις 6 μμ., η παράδοση γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

6. Τα τιμολόγια καθώς και όλα τα νόμιμα παραστατικά της Εταιρείας εξοφλούνται στην έδρα της Εταιρείας τοις μετρητοίς και χωρίς έκπτωση.

7. Η Εξόφληση του τιμολογίου γίνεται με την παράδοση του οχήματος στον πελάτη. Ο πελάτης δέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί παράδοση του οχήματος μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου.

8. Ο πελάτης οφείλει να παραλάβει το όχημα και να εξοφλήσει το τιμολόγιο μέσα σε 6 ημέρες από τη στιγμή που ειδοποιείται προς τούτο από την Εταιρεία. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο πελάτης καθίσταται άνευ άλλου τινός υπερήμερος και οφείλει νόμιμο τόκο υπερημερίας επί του οφειλόμενου ποσού. Επιπλέον ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα στάθμευσης για κάθε μέρα που καθυστερεί την παραλαβή του οχήματος.

9. Ο πελάτης οφείλει να επιθεωρήσει το όχημα πριν και μετά την επισκευή του και πριν την παραλαβή και εξόφληση του τιμολογίου. Μετά την εξόφληση του τιμολογίου και την παραλαβή από τον πελάτη, η επισκευή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί πλήρως από αυτόν και η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη της.

10. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά-ανεξαρτήτως αιτίας-που μπορεί να προκληθεί στο όχημα που παραδίνεται για επισκευή, συμπεριλαμβανομένης ολικής ή μερικής απώλειας λόγω κλοπής, πυρκαγιάς κλπ. Εκτός αν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της Εταιρείας.

11. Επίσης η Εταιρεία ουδόλως ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας εργαλείων ή αντικειμένων που αφήνονται στο όχημα που παραδίνεται για επισκευή.

12. Το όχημα παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη ακόμα και αν οδηγείται από τους υπαλλήλους της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και αν συμφωνηθεί αποστολή του οχήματος στον πελάτη.

13. Ο πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία για την οδήγηση του αυτοκινήτου εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της για λόγους επισκευής φανοποιείας και βαφής. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων αυτών η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στη αποκατάσταση των ιδίων ζημιών και μόνο εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου.

14. Σε περίπτωση μη καταβολής από την ασφαλιστική εταιρεία της αποζημίωσης στο ακέραιο ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή της τυχόν διαφοράς που θα προκύψει.

15. Έλαβα γνώση των όρων παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου μου στο συνεργείο και συμφωνώ ανεπιφύλακτα με αυτούς.

16. Ο χρόνος που απαιτείται για την προκοστολόγηση εργασιών και ανταλλακτικών αποκατάστασης των βλαβών φανοποιείας και βαφής, τιμάται με αξία ίση με το 3% του συνολικού ποσού εκτίμησης όπως αναφέρεται στην παρούσα εκτίμηση φανοποιείας και αποδέχομαι την καταβολή αυτού του ποσού ανεπιφύλακτα. Εξαίρεση και απαλλαγή καταβολής του ποσού εργασίας προκοστολόγησης ισχύει μόνο εάν αποδεχτώ την πραγματοποίηση της επισκευής και την προμήθεια ανταλλακτικών από την Dent Genie Hellas.

17. Στις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, ισχύουν οι δόσεις (μέχρι 3) μόνο για ποσά άνω των 500 ευρώ.